Επίβλεψη και διαχείρηση έργων

Επίβλεψη και διαχείρηση έργων

Η μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο των κατασκευών, δίνει σε εσάς τη σιγουριά και τα εχέγγυα να εμπιστευτείτε σε μας για το δικό σας συμφέρων, την επίβλεψη της κατασκευής, είτε ως συνέχεια της μελέτης που η Construction Tech Group έχει εκπονήσει, είτε σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής και να βρίσκεστε.