Στατική μελέτη κτίσματος

Στατική μελέτη κτίσματος

Η στατική μελέτη είναι απαραίτητο εκτός από το να πληροί όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολεοδομικούς κανονισμούς, να συμβαδίζει και να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική σχεδίαση του κτιρίου.
Επίσης μια προσεκτική και λεπτομερή στατική μελέτη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομίας για το τελικό κόστος του έργου.
Η Construction Tech Group διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση στα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος, στις σύμμικτες κατασκευές, στις μεταλλικές κατασκευές, καθώς επίσης και στη στατική επιδιόρθωση παλαιών κτηρίων, παρέχει την ιδανική στατική λύση για κάθε περίπτωση.