Ανακαίνηση - Αναπαλαίωση κτιρίων

Ανακαίνηση - αναπαλαίωση κτιρίων

 

Εκτός από το κομμάτι της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού (χρήση gunite, συνθετικών / ινοπλισμένων υλικών, μεταλλικών ελασμάτων), γίνεται πλήρης συντήρηση ή ανακατασκευή του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου του κτιρίου.