Ενεργιακή μελέτη

Ενεργιακή μελέτη

Ως ενεργειακή μελέτη ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα γενικότερα, και ειδικότερα σε ένα κτήριο.
Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει τον καθορισμό των μεταβλητών που επιδρούν στο κτήριο, καθώς και των μεθόδων που απαιτούνται για την εξοικονόμησης ενέργειας. Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

  • Την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.
  • Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α) του κτηρίου.
  • Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτήριο.
  • Την εφαρμογή-κατασκευή των παραπάνω λύσεων είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμαεξοικονόμηση κατ' οίκον.