Αρχιτεκτονικές μελέτες

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Aισθητικά άψογα οικοδομήματα
Η Construction Tech Group υιοθετώντας τους κανόνες και τις νέες τάσεις της Αρχιτεκτονικής, σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη, καταφέρνει να δημιουργεί αισθητικά άψογα οικοδομήματα με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας.
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων
Στο στάδιο αυτό, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ενός κτηρίου, προτείνουμε διαφορετικές εφικτές λύσεις σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό και τον χρονικό προγραμματισμό κάθε έργου.
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κατοικιών
Η αρχιτεκτονική μελέτη, κατοικιών,επαγγελματικών χώρων και δημοσίων χώρων, αποτελεί ένα μικρό δείγμα των εργασιών που αναλαμβάνει το γραφείο μας.