Νομιμοποιήσεις (τακτοποιήσεις) ακινήτων

Νομιμοποίηση αυθεραίτων

Ο Νόμος 4014/11 που δημοσιεύτηκε στις 21/9/2011 και ισχύει έως τις 31/5/2013, αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.
Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή - παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας – έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.
Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη του ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.