Έκδοση οικοδομικών αδειών

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και της ανομοιομορφίας ανά πολεοδομικό τομέα.
Αφού έχουμε εξασφαλίσει τις κατά περίπτωση απαραίτητες άδειες – βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ.), αναλαμβάνουμε την ετοιμασία, υποβολή και διεκπεραίωση του φακέλου οικοδομικής άδειας στην αρμόδια πολεοδομία.
Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη κάθε είδους κτηρίου, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών χώρων, καθώς επίσης και την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.
Τέλος το γραφείο μας εξειδικεύεται στην έκδοση αδειών για κάθε είδους ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτηρίου.